نحوه کار در صفحه VAT

HMRC’s MTD وقتی به صفحه ویژه MTD در سایت HMRC وصل شدید، صفحه VAT شامل دو قسمت خواهد بود.

لیست پریودهای VAT

اولین چیزی که مشاهده خواهید کرد لیست دوره های VAT تان است

اگر جدیدا برای سرویس ارسال و نگهداری دیجیتالی مالیات یا همان MTD VAT اقدام نموده اید، شما تنها یکی دو دوره را می توانید ببینید. که احتمالا یکی از آنها آماده برای ارسال است

برای دیدین اطلاعات بیشتر روی پریود مربوطه کلیک کنید.

حفظ محاسبات مربوط به VAT ارسال شده بسیار مهم است. بنابراین محاسباتی که VAT یک پریود بر اساس آنها انجام شده نباید تغییرکنند و CalCal بطوراتوماتیک آنها را پس از ارسال به HMRC غیر قابل تغییر می نماید. و فقط امکان اضافه کردن بعضی از حسابهای جا افتاده مانند حقوق , مالیات, … امکان پذیر می باشد.

بدهی ها و پرداخت های شما

رقم بدهی VAT تان را می توانید در لیست پریود های VAT ببینید. Business Tax Account. با کلیک روی یک دوره, CalCal اطلاعات بیشتری را از حساب مالیات شما نشان خواهد داد.

همچنین دریافت وجه توسط HMRC را ببینید.

رقم پرداخت شده را می توانید درحساب مربوطه ثبت کنید. فقط کافیست تا دکمه سبز ‘save’ را فشار دهید.

اگر از سرویس نمایش اتوماتیک تراکنش های بانکی CalCal استفاده میکنید، شما می توانید تراکنش بانک تان و پرداخت VAT تان را با هم مرتبط کنید.

گزارش و توضیحات یک دوره

وقتی روی دوره ای کلیک میکنید، قسمت توضیحات باز می شود.

برای پریود های ارسال شده، اطلاعات مربوط به آنها از HMRC دریافت می شود. برای دوره جاری (دوره ای که هنوز ارسال نشده) ، CalCal آخرین جمع ها و رقم VAT بروز شده را در حین دوره نشان میدهد.

صفحه Detailed Report (گزارش با جزییات) را انتخاب کنید تا گزارش کامل VAT دوره مورد نظر را ببینید. برای چاپ یا ذخیره گزارش به صورت PDF دکمه پرینتر را کلیک کنید.

This post is also available in: English

This entry was posted in   VAT.
Bookmark the   permalink.

support has written 35 articles