CalCal برای کسب و کار شما

ساخته شده و طراحی شده متناسب با کسب و کار شما

برای ثبت نام نوع تجارت و کسب و کار خود را جست و جو کرده و تجربه باور کردنی را با CalCal آغاز کنید…

ساخته شده و متناسب با کسب و کار شما

  • چه شما یک رانندۀ تاکسی ، گلفروش ، takeaway یا معمار، برای شما یک لیست کوچک از نوع مخارج به صورت پیش فرص موجود است .
  • پول خود را برای چیزی جدیدی خرج کرده اید ؟ لیست دسته بندی نوع مخارج شما با توجه به نوع کسب و کار شما رشد خواهد کرد . شما با شروع تایپ نوع مخارج خود CalCal لیست و کلمات کلیدی جامعی مرتبط با نوع کسب و کار شما را برای جست و جو به شما پیشنهاد خواهد داد. برای دفعات بعد ، گزینه های انتخاب شده درست در لیست شما موجود می باشد و دیگر نیازی به تکرار کاریهای قبلی نیست.
  • اگر شما یک رانندۀ تاکسی هستید ، برای مثال ، بعید است که شما اسم تمام مسافران خود را ثبت کنید. مسئله ای نیست ، شما تا زمانی که آنها تمامی بدهی خود را کامل به شما پرداخت کرده باشند ، با CalCal دیگر نیازی نیست. در حقیقت ، برای یک سری از کسب و کار ها ، خدمات برای مشتریان به صورت پیش فرض غیره فعال می باشد.
  • شاید شما یک گلفروش هستید و شما اجازه می دهید که یکی از مشتریان شما بعد بدهی خود را به شما پرداخت کند. خیلی ساده : فقط مبلغ را وارد کرده ، نام مشتریه مورد نظر را نوشته و CalCal به شما این امکان را می دهد که گزینه پرداخت ناتمام را انتخاب کنید. درست همانجا .
  • شما اگر می خواهید می توانید آدرس را بعداً اضافه کنید، و برای آنها یک اظهارنامه به صورت یادآوری بفرستید.