نسخه استاندارد

حسابداری آسان و قابل دسترس در همه جا

با CalCal انجام امور حسابداری پیچیده نخواهد بود.

فقط کافیست که درآمدها و هزینه‌هایتان را در تقویم اختصاصی CalCal وارد کنید تا CalCal برایتان بقیه کارها را انجام دهد، مبلغ مالیات پرداختنی احتمالی شما را به شما بگوید و شما را درجریان گردش نقدینگی‌تان به صورت هفتگی و یا ماهیانه قرار دهد.

فقط برای شما

در شروع کار با CalCal با انتخاب نوع شغل خود به CalCal این امکان را می‌دهید، تا با فورمت ویژۀ شغل شما و لیست هزینه‌های مرتبط و فعال نمودن ویژه‌گی‌های مورد نیاز شما، کارها را برایتان آسان کند.

اینویس و گزارشهای عملکرد شما به صورت حرفه ای

نسخه استاندارد ما، به شما این امکان را می‌دهد تا بدون محدودیت برای مشتریان‌تان اینویس ارسال نموده، لیست بدهکاران‌تان را به‌روز کنید و جهت یادآواری به آنها صورت‌حساب ارسال نمایید.

ثبت نام کنید

اگر بیزینس شما VAT ریجستر نیست، اینجا ثبت نام کنید

فقط با پرداخت 100 پوند در سال

اگر بیزینس شما VAT ریجستر است، اینجا ثبت نام کنید

فقط با پرداخت 150 پوند در سال

امکانات و قیمت‌های نسخه‌های مختلف اینجا…

نسخه‌های متفاوت با امکانات مورد نیاز شما

امکانات در نسخه رایگان

مدیریت حساب مشتریان (حداکثر ۲۵)

ارسال اینویس و صورت حساب مشتریان، پیگیری پرداختها و بدهی آنان به طور اتوماتیک.

مدیریت حساب فروشنده‌گان (حداکثر ۵)

پیگیری مانده حساب فروشنده‌گان، اینویس‌ها و پرداختهای شما به آنان به طور اتوماتیک.

ذخیره و محاسبه دارایی‌های ثابت (Assets) - (حداکثر ۵)

اداره مالیات به شما اجازه می‌دهد برای خریدهایی که حکم دارایی ثابت (assets) را دارند، شما بتوانید مبلغی را به عنوان استهلاک به صورت Capital Allowances در گزارش مالیاتی خود منظور نمایید. CalCal این مبلغ را به طور اتوماتیک در محاسبات شما منظور می‌دارد. و همچنین ارزش باقی‌مانده هر دارایی را محاسبه می‌نماید.

نسخه رایگان ما تا ۵ داریی ثابت را برای شما پیگیری می‌کند.

با پرداخت ماهیانه فقط 10 پوند / 100 پوند در سال

امور مشتریان - اینویس و صورت حساب

ارسال اینویس و صورت حساب مشتریان، پیگیری پرداختها و بدهی آنان به طور اتوماتیک.

امور فروشنده‌گان - صورتحساب و اطلاعات

پیگیری مانده حساب فروشنده‌گان، اینویس‌ها و پرداختهای شما به آنان به طور اتوماتیک.

دارایی‌های ثابت - معافیت‌ها و استهلاک

اداره مالیات به شما اجازه می‌دهد برای خریدهایی که حکم دارایی ثابت (assets) را دارند، شما بتوانید مبلغی را به عنوان استهلاک به صورت Capital Allowances در گزارش مالیاتی خود منظور نمایید. CalCal این مبلغ را به طور اتوماتیک در محاسبات شما منظور می‌دارد. و همچنین ارزش باقی‌مانده هر دارایی را محاسبه می‌نماید.

نسخه رایگان ما تا ۵ داریی ثابت را برای شما پیگیری می‌کند.

انتقال اتوماتیک فعالیتهای بانکی

از صورت حساب بانکی‌تان، فعالیت مالی را انتخاب کرده، با حرکت تنها یک ماوس آن را به حساب (درآمد یا هزینه) مربوطه ارسال نمایید.

فعالیت‌های حساب بانکی شما به توسط شرکت معتبر و شناخته‌شده Salt Edge به طور اتوماتیک به CalCal انتقال می‌یابد.

ارسال اظهارنامه مالیاتی (self-assessment)

برای خودکارفرمایان(sole traders) : با CalCal می‌توانید با فشار فقط چند دکمه اظهارنامه مالیاتی (self-assessment) خود را بدون کمک دیگران به اداره مالیات (HMRC) ارسال نمایید.

برای خودکار‌فرمایان و شرکت‌ها

خودکارفرما هستید یا شرکتی دارید؟

CalCal برای هر دوی آنها کار می‌کند. حتی نسخه رایگان آن! Sole traders – مالیات احتمالی خود را به عنوان مالیات اشخاص و شرکتها مالیات خود را به صورت مالیات شرکتها خواهند داشت. و همچنین حساب سود و زیان شما موقیعت وعملکرد شما را نشان خواهد داد.