از CalCal فقط برای اظهارنامه مالیاتی استفاده کنید

البته ، شما نیاز دارید تا راه پر مشغله – اکانت های رایگان را از جایی آغاز کنید!

شما نیاز دارید تا اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت آنلاین – و سریع ارسال نمایید !

ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا بعد از این استرسی در کار خود نداشته باشید .

The perfect mix:

خدمات اظهارنامه مالیاتی + نسخه رایگان

از CalCal استفاده کنید تا ارسال اظهارنامه مالیاتی شما سریع و راحت و آسان باشد.

از نسخه رایگان ما لذت ببرید.رایگاننسخه
بیابید که CalCal چه مزایایی می تواند برای شما داشته باشد… />اطلاعات معاملاتی خود را در CalCal وارد کرده به صورتی که باید باشد و با آمدن سال جدید شما برای ارسال اظهارنامه خود در تاریخ 6th April آماده خواهد بود.

ببینید که به چه راحتیاین کار می تواند انجام شود

سرعت کار ما رو مشاهده کنید-through

*از زمان ثبت نام تا پایان ارسال اظهارنامه مالیاتی ، قدم به قدم

 

*بعضی از مراحل تکراری برای راحتی کار حذف شده اند

برای ادامه کار نوع کسب و کار خود را در پایین وارد نمایید …