دربارۀ ما

CalCal®

برنامه حسابداری آسان برای حرفه شما با توانمندی ها و امکانات فراوان

کنترل درآمدها ، هزینه ها ، مشتریان ، اینویس ها ، ارسال VAT و Tax Return توسط خودتان . همه و همه در یک برنامه

خلاقیت های جدید برای بهبود امور حسابداری شعار ماست :

ما شرکتی کوچک مستقر در بریتانیا هستیم که هدفمان ساده ، آسان و ارزانتر نمودن انجام امور حسابداری و ارسال گزارشات مالیاتی توسط خودتان می باشد . ما معتقدیم که شما می توانید با وارد کردن اطلاعات دقیق و داشتن گزارشهای دقیقتر و با بررسی عملکرد حرفۀ تان تغییرات و اقدامات لازم را به موقع در آن به عمل آورید و در هر لحظه از مبلغ مالیات احتمالی تان از پیش آگاه باشید. CalCal در این راه با شماست .

تسهیل ارتباطات شما با …

به عنوان شرکتی فعال در بریتانیا ، CalCal امکان ارسال مستقیم VAT و Tax Return شما را به صورت الکترونیکی با سرویس تایید شده توسط اداره HMRC فراهم می نماید .
همچنین CalCal امکان اتصال فعالیتهای بانکی شما را با استفاده از سرویس بین المللی معتبر Saltedge را با برنامه امکان پذیر می نماید.