گزارشات

<strong>زمان آن رسیده است که<a href=”https://calcal.uk/content/uploads/2017/06/cashflow.png”><img class=”wp-image-897 alignleft” src=”https://calcal.uk/content/uploads/2017/06/cashflow-300×182.png” alt=”” width=”256″ height=”155″ /></a> برای نشان دادن نمودارها !</strong> با قابلیت ساخت نمودارها به صورت اتوماتیک و در همان لحظه شما می توانید مشاهده کنید که وضعیت کسب و کار شما به چه صورت می باشد . نمودارها و گزارشات ما ساده اما با مفهوم ، بسیار راحت برای فهمیدن به شما این امکان رو میدهد تا تصویر بزرگتری از کسب و کار خود ببینید . شما چنین اطلاعات دقیق و بروز رو نمی توانید در سیستم حسابداری استاندارد مشاهده کنید . مانند این است که شما یک قدم به عقب رفته و اجازه دهید CalCal باقی کارها را برای شما به صورت اتوماتیک انجام دهد .

<strong>همچنین CalCal به شما کمک می کند تا استرس کمتری در کار داشته باشید </strong> <strong>در پایان سال مالیاتی </strong>

با  CalCal شما می توانید موقعیت مالیاتی خود را در هر نقطه و زمان مشاهده کنید !  دیگر نیازی نیست که با حسابدار خود تماس بگیرید و منتظر بمانید تا او به شما پاسخ دهد . این سرویس همشه در اختیار شماست ، فقط نیاز است که شما به آن توجه کنید ، همراه با خیلی اطلاعات دیگر و مهم در مورد کسب و کار شما که نیاز است شما همیشه آنها را بدانید ! پس چرا یک فرصت آزمایشی به CalCal ندهید و ببینید که چگونه به سادگی در وقت و حسابهای شما صرفه جویی خواهد شد .<a href=”https://calcal.uk/content/uploads/2017/06/expense-pie.png”><img class=”size-medium wp-image-898 alignright” src=”https://calcal.uk/content/uploads/2017/06/expense-pie-300×193.png” alt=”” width=”300″ height=”193″ /></a>