نوع شغل

نوع شغل خود را انتخاب کنید تا CalCal به طور اتوماتیک تنظیمات لازم را مناسب با شغل شما ایجاد نماید.

شیشه پاک کن

با هر خرید جدید لیست حساب هزینه‌های شما افزایش می‌یابد. کافیست نام کالا یا سرویس جدیدتان را وارد کنید تا CalCal از لیست ویژه خود، حساب آن هزینه را برایتان نمایش دهد. در دفعات بعد این حساب به طور اتوماتیک در لیست حساب هزینه خواهد آمد.

نام مشتری را وارد کنید و اضافه کردن آدرس و بقیه مشخصات را به زمان مناسب دیگر مؤکول کنید.

گل فروش

شاید گل‌فروشی دارید و می‌خواهید قسمتی یا تمامی مبلغ فاکتورتان را بعداً از مشتری دریافت کنید. بسیار آسان است. کافیست نام مشتری و مبلغ را وارد کنید، CalCal به طور اتوماتیک سابقه آن مشتری را برایتان نگهداری می‌کند.

نام مشتری را وارد کنید و اضافه کردن آدرس و بقیه مشخصات را به زمان مناسب دیگر مؤکول کنید.