خودارزیابی

فرم خودارزیابی شما - به صورت اتوماتیک انجام شده است

در پایان سال مالیاتی ، CalCal تمامی اطلاعات مالیاتی شما را با توجه به مدارک و اسناد موجود از کسب و کار شما به انضمام capital allowances and expense categories را برای شما وارد خواهد کرد..

فقط اگر اطلاعات دیگری نیاز است که در اظهارنامه مالیتاتی شما باشد ، نگران نباشید، با رفتن به صفحه آنلاین مربوطه ، اطلاعات مورد نیاز دیگر را وارد نمایید و CalCal آن را به صورت اتوماتیک به اظهارنامه مالیاتی شما اضافه خواهد کرد.

با ویژگی های مرتبط با هم در وقت خود صرفه جویی کنید

با ویژگی مرتبط بودن Cal Cal با HMRC ، شما فقط با وارد شدن به صفحه مربوط به HMRC و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز ، CalCal تمامی اطلاعات شما از جمله  marriage allowance را با HMRC هماهنگ کرده و شما دیگر نیاز به انجام هیچ کاری ندارید و با خیال راحت به بیزینس خود بپردازید. 

ارسال خود ارزیابی به صورت آنلاین در نسخه استاندارد موجود می باشد ( با پرداخت سالیانه یا با داشتن اشتراک و عضویت در CalCal برای 3 ماه ) ، یا با داشتن اشتراک نسخه پیشرفته  نیز می توانید از این سرویس بهره ببرید.

CalCal با توجه به اطلاعاتی که شما در آن وارد می کنید :

 • SA100 – خود ارزیابی اصلی
 • SA101 – اطلاعات اضافه شده
 • SA103S یا SA103F – خود اشتغالی : تمامی دریافت ها و پرداخت های شما در یک سال با طبقه بندی ، capital allowances ، ترازنامه. با توجه به حجم معاملات شما ، برنامه کوتاه مدت و برنامه کامل به صورت اتوماتیک وارد خواهد شد.
 • SA110 – قبل از ارسال اظهارنامه ، مالیات شما به صورت کامل محاسبه شده است.

همچنین ، شما می توانید به صورت دستی هر کدام از فرم های زیر را از طریق CalCal ارسال نمایید :

 • SA102 – مدیران شرکت یا کارکنان
 • SA103S یا SA103F – خود ارزیابی
 • SA104S یا SA104F – مشارکت تجاری
 • SA105 – درآمد ملکی در UK
 • SA106 – سود یا درآمد خارجی
 • SA108 – سود سرمایه
 • SA109 – ساکنین در خارج از UK یا ساکنین دو ملیتی ( اگر خواستار این فرم هستید لطفاً درصفحه Non-Resident مشترک شوید.)